Algemene Voorwaarden

Verkoper:

Nathalie Van de Velde / Made by LaLaLie is ingeschreven in het KBO onder nummer 0756.809.341, het BTW nummer van Made by LaLaLie is BE 0756.809.341.  Het uitbatingsadres van Made by LaLaLie is Leliestraat 34 , 2560 Niojlen.  Made by LaLaLie is telefonisch bereikbaar op het nummer 0487584077 of per mail info@madebylalalie.be.  De website betreft www.madebylalalie.be.

 

De webshop biedt klanten de mogelijkheid om online producten aan te kopen.  de klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.  

 

Prijzen:

Alle prijzen zijn in Euro, staan meestal per stuk vermeld, tenzij anders vermeld en zijn exclusief verzendingskosten.

Made by LaLaLie heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na je aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Aansprakelijkheid:
Alle artikelen die verkocht worden door Made by LaLaLie worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. (Ook de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op.)  Made by LaLaLie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangboden op onze website. 

 

Bestelling en betaling:

De aankoop van een product komt tot stand wanneer de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de 'bestellen' te klikken.  Nadien ontvangt de klant per mail een bevestiging van zijn bestelling.  De producten worden geleverd op het adres hetgeen werd ingevoerd door de klant en dat in de bevestigingsmail wordt weergegeven.

Betalingen kunnen per bankkaart, of bij ophaling ook cash.

 

Levering:

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en producten die op vraag van de klant dienen bijgemaakt te worden, zullen een langere leveringstijd met zich meebrengen.  Hierover zullen met de klant schriftelijke afspraken gemaakt worden. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

 

Schade:
Indien er schade is aan de levering dient de consument dit te melden binnen de 5dagen na aflevering van de goederen met duidelijk fotomateriaal, met voorkeur per mail op het mailadres info@madebylalalie.be.

Schade die veroorzaakt wordt door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), wordt niet vergoed.

 

Klachten:

Klachten mogen per mail overgemaakt worden op het mailadres info@madebylalalie.be binnen de 8 werkdagen na de ontdekking ervan Er zal u zo snel mogelijk een antwoord gestuurd worden.  Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

 

De kleuren van de producten van Made by LaLaLie kunnen afwijken van de kleuren die op het beeldscherm van de klant zichtbaar zijn. Dit is een gevolg van de instellingen van het beeldscherm van de klant en de reflectie van lichtstraling die anders is op een beeldscherm dan bij natuurlijke lichtinval.  Made by LaLaLie kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden.

 

Retourneren:

De klant heeft het recht aan Made by LaLaLie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de klant zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar Made by LaLaLie, Leliestraat 34 , 2560 Nijlen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en  het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Made by LaLaLie neemt geen verkeerd gebruikte, vuile of beschadigde artikelen terug.  Eveneens worden geen versleten artikelen (ook niet gedeeltelijk versleten) of artikelen die op maat werden gemaakt voor de klant terug genomen.

Vragen tot retour van dergelijke producten zullen geweigerd worden.

 

Privacy:

Door een bestelling te plaatsen via de website van Made by LaLaLie, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen en leveringen. Made by LaLaLie zal de gegevens niet overmaken aan derden, tenzij dit nodig is voor de levering (bv versturen van een bestelling). Made by LaLaLie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. 

In bepaalde omstandigheden is Made by LaLaLie verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Made by LaLaLie hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Made by LaLaLie van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten. 

De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren. 

 

Varia:

Made by LaLaLie kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. 

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.